Od 1. července se zvýšilo životní minimum – rozšíří se okruh osob, které dosáhnou na dávky státní sociální podpory

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo rozhodnutí o mimořádném zvýšení životního a existenčního minima. V praxi to znamená, že na základě tohoto zvýšení dosáhne na dávky, vyplácené v rámci hmotné nouze a na dávky v rámci státní sociální podpory více obyvatel ČR.

Životní minimum se zvyšuje na 4620,- Kč a existenční minimum se zvyšuje na 2980,- Kč. Od těchto částek se odvíjí veškeré výpočty související s těmito dávkami.

Ministerstvo odhaduje, že toto zvýšení se může týkat zhruba 400 tisíc obyvatel.

Pro běžné občany to znamená, že se rozšíří okruh posuzovaných osob, které na toto životní a existenční minimum dosáhnout, ale se i zvýší již vyplácené dávky osobám, které na tyto dávky mají stále nárok.

Pro mzdové účtárny to znamená ohlídat případné exekuční srážky svých zaměstnanců, kdy se od 1.7.2022 zvýší hranice nezabavitelné částky této osoby.

Životní a existenční minimum je řízeno zákonem 100/2006 Sb. Zákon o životním a existenčním minimu. Určuje hranici životního minima za jednotlivce, ale zároveň i společně posuzovaných osob. Pro některé osoby to tak může znamenat znatelné zvýšení dávek oproti I. Pololetí roku 2022.

Odkaz na tiskovou zprávu z ministerstva s podrobnou tabulkou společně posuzovaných osob naleznete na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí zde:

https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/TZ_existen%C4%8Dn%C3%AD+a+%C5%BEivotn%C3%AD+minimum_290622.pdf/f5639a63-11f9-ef5c-17a4-0c893d819826