Dne 22.6.2022 vydala Finanční správa zprávu o zjednodušení přístupu pro zahraniční fyzické osoby do portálu MOJE daně a zároveň tak usnadní přístup do DIS+ pro zahraniční fyzické osoby, které nebylo možné ověřit v registru obyvatel.

Možná jste již sami zaregistrovali, že být zahraniční osobou, byť podnikající v ČR s českým DIČ nebylo co se týká přihlášení do portálu MOJE daně a daňové informační schránky úplně jednoduché. Spousta podnikatelů tuto službu díky této komplikaci ani nevyužívala.

Finanční správa jednoduše neposkytovala přístup do účtů podnikatelského subjektu na finančním úřadě.

Pokud takovýto podnikatel, který je jako fyzická osoba třeba Slovák, chtěl mí přehled o pohybech a vůbec stavu na svých daňových účtech u finanční správy, musel běžet na finanční úřad a osobně požádat o zpřístupnění k této službě. Nebudeme si nic namlouvat, pro podnikatele to znamenalo nejen spoustu času strávených na finančním úřadě, ale také dokládání požadovaných dokumentů k ověření zahraničního občana.

Toto se má změnit.

Podnikatelé, kteří jsou tedy zahraničními občany a podnikají v ČR budou mít nově umožněno získat přístup do DIS+, aniž by museli běžet na finanční úřad. Budou mít možnost podat „Žádost o aktivaci uživatelského účtu“ přímo na portálu MOJE daně v záložce přihlášení do DIS+. Po té, budou mít možnost využívat služby daňové informační schránky běžným způsobem.

Zdroj: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/novinky/novinky-2022/financni-sprava-zjednodusuje-prihlaseni