Od června 2022 vyšší kompenzace za náhradu pracovního úrazu

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo tiskovou zprávu, kde uvádí, že od června 2022 se zvýší kompenzace, které nahrazují výdělek po pracovním úrazu nebo při nemoci z povolání popř. pozůstalým po zemřelém zaměstnanci.

Toto zvýšení se bude valorizovat stejně tak jako důchody a výše této valorizace je o 8,2 % průměrného výdělku, ze kterého se tyto kompenzace počítají. Výpočet je závislý nejen na průměrném výdělku, ale také na výši vyplácených důchodů, dle kterých se v závěru odvíjí výše vyplacené kompenzace.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka zmínil, že pokud mají příjemci této kompenzace získat vyšší vyplacené částky, je nutné zvýšit i průměrné výdělky, dle kterých se tyto kompenzace vyplácejí.

Výpočet těchto kompenzací se odvíjí od výše invalidního nebo pozůstalostního důchodu. Pokud dojde ke zvýšení těchto důchodů, o toto zvýšení se pak příjemcům snižuje poskytnutá náhrada.

Mezi náhrady, které jsou příjemcům vypláceny patří náhrada za ztrátu výdělku, která příjemci kompenzuje snížený nebo žádný příjem ze zaměstnání po skončení pracovní neschopnosti z důvodu úrazu. V praxi to bude vypadat tak, když si zaměstnanec přivodí pracovní úraz s následky a tím mu bude po neschopnosti snížen příjem z důvodu nějakých zdravotních následků, bude mu vyplácena kompenzace na základě průměrného příjmu před vznikem úrazu a poté dosaženým příjmem po pracovním úrazu nebo po přiznání invalidního důchodu.

Druhou náhradou, která do této kompenzace spadá je náhrada nákladů pro pozůstalé po zaměstnanci, který vlivem pracovního úrazu zemřel a měl vůči těmto pozůstalým vyživovací povinnost. Tato kompenzace činí 50% průměrného výdělku zemřelého zaměstnance, který pobíral před smrtí v případě, že měl vyživovací povinnost vůči jedné osobě. V případě, že měl zemřelý zaměstnanec vyživovací povinnost vůči více osobám, je výši této kompenzace 80% průměrného výdělku zaměstnance před smrtí. I pro tuto náhradu však platí, že výše této kompenzace je závislá na výši vypláceného pozůstalostního důchodu a jeho zvýšení.