Prominutí záloh na daň silniční na rok 2022 všem poplatníkům daně silniční.

Dle Finančního zpravodaje č. 6/2022 vydaného ministerstvem financí v Praze dne 24. března 2022 rozhodl ministr financí podle §260 odst. 1 písm. B) Zákon daňový řád č. 280/2009 Sb. o prominutí  záloh na silniční daně na zdaňovací období 2022.

Toto rozhodnutí bylo vydáno v souvislosti s probíhající situací na Ukrajině a zároveň v souvislosti s výrazným zvýšením cen pohonných hmot.

Na základě tohoto rozhodnutí, dochází k prominutí záloh, které jsou pro poplatníky daně silniční splatné do 19.4., 15.7., 17.10. a 15.12. roku 2022.

Poplatníci této daně nemají povinnost správci daně tuto skutečnost jakkoliv oznamovat.

Je však nutné si uvědomit, že tímto rozhodnutím nedochází k prominutí daně jako takové a poplatníci daně se tím nevzdávají povinnosti silniční daň v pozdějších termínech uhradit.

V současnou chvíli prozatím nedošlo k úpravě okruhu osob, které jsou povinné daň silniční platit. Je připravována novela zákona o dani silniční, která je nyní teprve v jednání a měla by výrazně upravit okruh osob, které budou mít dle tohoto zákona povinnost daň platit.

 

Zdroj: https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Financni-zpravodaj_2022-c-06.pdf