Ministerstvo financí vydalo tiskovou zprávu – prominutí DPH z energií projde přezkumem

Na ministerstvu financí vyšla nová tisková zpráva, že ministr financí 17.5.2022 rozhodl o přezkumném řízení generálního pardonu bývalé ministryně financí Aleny Schillerové. Tento generální pardon byl zveřejněn ve finančním zpravodaji č. 34/2021 a obsahoval prominutí daně z přidané hodnoty za dodání elektřiny nebo plynu v období listopad a prosinec roku 2021.

Jako podnět k přezkoumání vedlo zejména ověření zákonnosti skokového růstu energií, ke kterému v posledním čtvrtletí roku 2021 došlo a přezkoumání, zda tento nárůst je možné vykládat jako následek mimořádné události a tím k vydání generálního pardonu ministerstva financí.

O tom, zda postupovalo ministerstvo financí zákonně anebo nikoliv se bude v následujících dnech teprve jednat a na výsledky dopadů tohoto jednání si musíme prozatím ještě počkat.

Toto přezkoumání bylo zahájeno s cílem zjistit, zda zdražování energií, které v daném období probíhalo, bylo opravdu způsobeno mimořádnou situací a nebo spíš naprosto běžným ekonomickým jevem, kdy se cena energií odvíjí od aktuální ceny na trhu. Opravdu se tedy jednalo o mimořádnou událost na základě které by ministerstvo financí udělovalo generální pardon?

V závěru tiskové zprávy ministerstvo uvádí, že mohlo také dojít k rozporu s právem Evropské unie. Evropská unie však doposud neučinila žádné kroky proti tomuto rozhodnutí a v rámci covidové pandemie byla k opatřením jednotlivých členských států spíše tolerantní.

V tuto chvíli se zahájení přezkumu nijak neodráží na povinnostech a právech plátců daně z přidané hodnoty, které se tento generální pardon dotýkal. Ministerstvo financí přímo cituje, že v tuto chvíli tato situace nezakládá žádnou povinnost komukoliv cokoliv zpětně doplácet. Zda-li tomu tak v budoucnu bude, si musíme ještě počkat. Otázka je, jestli by to nevyvolalo výsledek spíše opačný než byl původní záměr.