Finančí správa informuje daňovou veřejnost o technických problémech MOJE daně ze dne 25.4.2022

Finanční správa vydala informaci k technickým problémům portálu MOJE daně, které nastaly dne 25.4.2022 a ztížily tyto problémy tak podávání zejména daně z přidané hodnoty, kontrolního hlášení a souhrnného hlášení.

Z tohoto důvodu Finanční správa rozhodla o posunutí termínu podání bez sankcí až do 29.4.2022.

Zdroj: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-dph/aktuality/2022/financni-sprava-informuje-danovou