Pro podnikatele je připraven nový dotační program COVID – Nepokryté náklady.

Dne 25.3.2022 byla schválena ministerstvem průmyslu a obchodu další podpora zasažených subjektů coronavirovou krizí „Program COVID – nepokryté náklady“.

Tato podpora je poskytnutá na základě usnesení vlády č. 96 ze dne 16. února 2022 usnesení vlády č. 278 ze dne 8. března 2021 a v souladu s ustanoveními §14 a §14q zákona o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.

Cílem tohoto programu je podpořit vybrané podnikatelské subjekty zasažené mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které omezilo maloobchod, cestovní ruch a pořádání sportovních, kulturních a jiných akcí v rámci snižování sociálních kontaktů.

Podpora je zaměřena na subjekty, kterým poklesl obrat kvůli pandemii během rozhodného období nejméně o 50% v porovnání s obdobím roku 2019 popř. je možné porovnání s rokem 2018.

Za rozhodné nebo-li posuzované období se bude považovat období od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021 pro ty podnikatelské subjekty, které provozovali svou podnikatelskou činnost v oblasti stravovacích služeb, v rámci krátkodobého nebo rekreačního ubytování, prádelny a cestovní agentury a kanceláře.

Za rozhodné nebo-li posuzované období se bude považovat období od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022 pro ty podnikatelské subjekty, které provozovali svou podnikatelskou činnost v oblasti organizování sportovních, kulturních, konferenčních, veletržních a dalších akcí včetně navazujících technických služeb.

Veškeré podrobné informace jsou uvedené ve Výzvě pro vybrané sektory Programu COVID – Nepokryté náklady umístěné na stránkách ministerstva průmyslu a obchodu: https://www.mpo.cz/naklady. Na těchto stránkách také naleznete veškeré přílohy, které je nutné současně se žádostí o podporu vyplnit.

Období, kdy je možné žádosti podávat je od 31.3.2022 do 17.5.2022.

Zdroj:https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/2022/3/VyzvaProVybraneSektoryCNN.pdf

 

V případě, že podnikatelské subjekty žádaly o dotace a podpory již loňský rok, přihlášení probíhá stále stejným způsobem přes AIS MPO – portál – odkaz zde: https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/Default. Přihlašovací údaje jsou stále platné.

 

Podnikatelské subjekty, které se prozatím do systému nepřihlašovali musí nejprve provést registraci a zajistit si identitu občana.

Máte dotaz, nebo chcete vědět více? Neváhejte se na nás obrátit.