Od 1.7.2022 nabývá účinnosti novela k zákonu o dani silniční

Od 8.6.2022 nabyl platnosti zákon č. 142/2022 Sb. kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o dani silniční. Tento nový zákon je účinný od 1.7.2022 a obsahuje několik novinek, které je dobré připomenout.

  1. Zásadní změnou v tomto zákoně je změna okruhu předmětu daně. Předmětem daně budou nyní pouze nákladní vozidla v kategorii N2 a N3, která mají hmotnost nad 3,5 tuny a jejich přípojná vozidla v kategorii O3 a O4, která jsou registrovaná v České republice. Výše daně bude pro zdanitelná vozidla stanovena až pro vymezená nákladní vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více a jejich přípojná vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více.
  2. Dochází ke zrušení záloh a ke značnému snížení daně. Lhůta pro placení daně zůstává zachována a stejně tak i lhůta pro podání daňového přiznání, která je k 31.1. následujícího roku po zdaňovacím období.
  3. Dochází ke zrušení registrace k dani silniční ze zákona. Registrační povinnost, která vznikla před nabytím účinnosti novely zaniká dnem 1.1.2022 ze zákona. Není tedy nutné provádět zrušení registrace. Rozhodnutí o zrušení registrace finanční správa nevydává.
  4. V Daňovém přiznání se bude uvádět pouze zdanitelné vozidlo za které je dílčí daň vyšší než 0,- Kč, za které se uplatňuje sleva na dani anebo vozidlo, které je osvobozeno, pokud dílčí daň je vyšší než 0,- Kč.
  5. Poplatníkem daně již není zaměstnavatel a to z toho důvodu, že osobní automobily již nejsou předmětem daně.
  6. Povinnost podat daňové přiznání k dani silniční vzniká tehdy, pokud se v tomto daňovém přiznání uvádí alespoň jedno zdanitelné vozidlo, které:
  7. Dílčí daň za toto vozidlo je vyšší než 0,-
  8. Za které se uplatňuje sleva na dani
  9. Vozidlo, které je osvobozeno, pokud by jinak dílčí daň za toto vozidlo byla vyšší než 0,- Kč.

Ač novela nabývá účinnosti až od 1.7.2022, je možné ji použít zpětně tj. již od 1.1.2022. Změny proběhly také ve výši samotné daně za daná nákladní vozidla. Vozidla do nejvyšší povolené hmotnosti 12 tun prakticky neplatí daň žádnou. Ostatní vozidla mají sazbu daně výrazně sníženou.

V případě, že daň silniční bude méně než 100,- Kč, daň se poplatníkovi nepředepíše a tedy se ani neplatí.

Tato novela je v současnou dobu schválená na období od 1.7.2022 do 31.12.2024.

Od 1.1.2025 by mělo být podávání přiznání k dani silniční pouze elektronicky.

Zdroj