Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo tiskovou zprávu o zahájení MILOSTIVÉHO LÉTA II.. Pro dlužníky je to možnost zbavit se svých dluhů bez nutnosti platit náklady na exekuce a úroky.

Milostivé léto je již druhé v pořadí a bude trvat až do 30. listopadu 2022 a je určen všem, kdo chtějí uhradit dluhy veřejnoprávním institucím. 

Vztahuje se na exekuce, které byly zahájené před 28. říjnem 2021 a na dluhy veřejných institucí nebo státních či polostátních podniků. Není možné jej uplatnit na daňové a správní exekuce, které jsou vymáhané např. celní nebo finanční správou nebo správou sociálního zabezpečení.

Jaké povinnosti se povinných týkají?

  • povinní mají možnost uhradit vymáhanou jistinu + paušální náhradu exekučních nákladů do 3 měsíců od účinnosti změny zákona tj. od 1.9.2022 do 30.11.2022,
  • povinný musí ve stanovené době písemně sdělit soudnímu exekutorovi, že žádá o zahájení postupu dle právní úpravy milostivého léta,
  • povinný požádá soudního exekutora o sdělení výše částky, která má být uhrazena za splnění podmínek milostivého léta. Soudní exekutor má povinnost do 15 dnů od doručení písemnosti odpovědět,
  • paušální náhrada exekučních nákladů je stanovena na 1500,-Kč bez DPH, tedy 1815,-Kč s 21% DPH. Tuto náhradu musí povinný uhradit společně s jistinou,

Milostivé léto nelze uplatnit na exekuce, které jsou ve vazbě na soukromý subjekty nebo nejsou vymáhané přímo soudním exekutorem.

Bližší informace k tiskové zprávě zde: https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/TZ_Milostive_leto_II_22_08_2022.pdf/7cd3a809-767d-2fae-8fe3-b5bb5ae258dc

Leták milostivé léto zde: https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/ML_A4.pdf/cc169fc9-a27a-8a55-7911-eb24b3b1287a

Podrobné informace k milostivému létu, příběhy a postup zde: https://milostiveleto.cz/