Zvýšení limitu pro povinnou registraci DPH

Do připomínkového řízení míří návrh zákona Ministerstva financí, kterým by se od 1.1.2023 zvýšil limit pro povinnou registraci k DPH na 2 miliony Kč.

Novela zákona o DPH tak navrhuje zvýšení limitu pro povinnou registraci DPH, která je v současnosti 1 mil. Kč a to na 2 mil. Kč. Tento limit byl po dobu 18 let neměnný, ani navzdory významnému růstu cenové hladiny. Toto zvýšení limitu pro povinnou registraci podporuje samotná Evropská unie, která zákon o DPH sjednotila pro všechny státy EU. Toto zvýšení EU plánuje pro všechny členské státy od roku 2025. Česká republika však požádala o možnost zvýšení limitu již před účinností této směrnice, která se předpokládá během června tohoto roku.

Paušální daň bude mít tři pásma dle výše příjmů

V návaznosti na zvýšení limitu pro plátcovství DPH se novelou zákona o daních z příjmů zvýší i hranice příjmů ze samostatné činnosti pro vstup do paušálního režimu daně.

Tento limit v rámci režimu paušální daně se zvýší na dvojnásobek. Tím vláda slibuje zjednodušení daňových povinností a snížení či rušení administrativy pro podnikatele. Vzhledem k tomu, že se tím rozšíří rozpětí příjmů paušalistů, nebude paušální záloha pro všechny ve stejné výši a zavádí se tak 3 pásma, která budou odvozená od výdajového paušálu.

Tyto pásma budou rozdělena: 1. pásmo do 1 milionu ročně, 2. pásmo do 1,5 milionu ročně a 3. pásmo do 2 milionů ročně.

  1. Pásmo – 1 mil. Kč bez ohledu na typ samostatné činnosti, do 2 mil. Kč pokud mají alespoň 75% příjmů uplatněných 80% paušálem
  2. Pásmo – 1,5 mil. Kč, alespoň 75% z nich uplatněných 80% či 60% paušál
  3. Pásmo – do 2 mil. Kč bez ohledu na typ samostatné činnosti

Rok 2022

  • výše záloh 5 994,- Kč, kde je zahrnuto minimální zdravotní pojištění, minimální důchodové pojištění a 100,- Kč na daň z příjmů.

Rok 2023

  • Pásmo výše záloh přibližně 6 500,- Kč (výše zálohy na daň z příjmů zůstává stále 100,- kč)
  • Pásmo výše záloh 16 000,- Kč (4 963,- daň, 7 446,- SP a 3 591 ZP
  • Pásmo výše záloh 26 000,- Kč (9 320,- daň, 11 388,- SP a 5 292,- ZP)

Zdroj: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2022/limit-pro-registraci-k-dph-a-vyuzivani-p-47457