Kryptoměny – finanční správa zahájila cílenou kontrolní akci

O kryptoměnách jsme psali již několikrát. Probírali jsme jejich účtování a pohled z daňového hlediska. 

Mnoho subjektů si však s kryptoměnami stále neví rady nebo si prostě nezjišťuje, jak s nimi naložit z pohledu finanční správy a úřadů. Ke zdaňování kryptoměn není vydán konkrétní manuál a zákon se na kryptoměny přímo neodkazuje. Proto má velké množství subjektů s tímto zdaňováním značné problémy.

Finanční správa samozřejmě o tomto problému moc dobře ví, proto v roce 2022 zahájila cílené kontroly právě zaměřené na správné zdaňování kryptoměn. Odhalila mnoho chyb a odhadla hodnotu celkově nepřiznané daně ve stovkách milionů korun.

Již toto samo osobě hovoří o tom, že je třeba kryptoměnám věnovat více prostoru. Více se zabývat jejich pozicí na trhu.

Ač zpráva z finanční zprávy uvádí, že cílem kontrol je daňové subjekty seznámit s problematikou a poplatníky správně navést na jejich povinnosti, očekávat, že bude tento státní orgán nějak nápomocen však nelze.

Daňové subjekty, které mají v jejich náplni jakékoliv nakládání a obchodování s kryptoměnami, by se na toto téma měli důkladně zaměřit a alespoň v začátcích své postupy konzultovat s daňovými poradci. Jen takto se lze vyhnout následným a ve většině případech bolestivým dopadům ze strany kontrolních orgánů finanční správy.