Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo během prázdnin spustit vyplácení příspěvků pro rodiny s dětmi do 18 let. Týká se to všech rodin, které za rok nepřesáhli hrubý příjem 1 milion korun, bez ohledu na to, zda již nějaké dávky rodina pobírá.

Dokládání příjmů není nutné. Úřad si vaše příjmy prověří sám. Příspěvek pak obdržíte do jednoho měsíce od podání žádosti na vámi uvedený účet. 

Tento příspěvek nijak neovlivní rozhodné příjmy a tudíž ani neovlivní výši výpočtu pro již vyplácené dávky. Stejně tak není možný tento jednorázový příspěvek zabavit exekutory.

Jak si spočítáte, že máte nárok na příspěvek 5.000 Kč na dítě?

Příjmy, které je nutné zohlednit jsou všechny příjmy domácnosti za rok 2021:

 • příjmy ze zaměstnání,
 • příjmy z podnikání,
 • příjmy z nájmu,
 • ostatní příjmy, které jsou uvedené v zákoně o dani z příjmů. Výjimku tvoří příjmy z výher a soutěží,
 • příjmy ze zahraničí,
 • peněžitá pomoc v mateřství tzv. mateřská
 • všechny tipy důchodů,
 • podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci,
 • rodičovský příspěvek,
 • vyživovací povinnost
 • výsluha a služební příspěvky,
 • mzdové nároky podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele,
 • náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti,
 • odměny, odchodné, příjmy z dávek a plnění pojistných smluv.

Kompletní výpis příjmů, které je nutné zohlednit do příjmů rodiny je uveden na stránkách: https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/otazky_odpovedi_A4_final.pdf/

Od veškerých příjmů je dle zákona o dani z příjmů možné odečíst odčitatelné položky a nezdanitelné části základu daně jako např.dary, úroky z úvěrů, životní pojištění apod.. Dále pak je možné odečíst od příjmů veškeré výdaje na jejich dosažení, zajištění a udržení. V případě, že podáváte daňové přiznání, zjistíte své příjmy s daňového přiznání za rok 2021, popř. jste-li zaměstnanec, zeptejte se ve své mzdové účtárně, jaký máte hrubý příjem za rok 2021.

 Žádosti o příspěvek je možné podávat od 15.8.2022 a týká se dětí narozených od 2.8.2004 do 31.12.2022 tedy i v tuto chvíli nenarozených dětí. V případě, že teprve čekáte dítě, je možné po jeho narození o příspěvek požádat a to do 1.7.2023.