V dnešním článku se zaměříme na kryptoměny. O kryptoměnách jsme již dříve něco probrali. Dnes se podíváme, jak takové kryptoměny vůbec zdaňovat.

Kryptoměny nemají v legislativě příliš mnoho místa. V současné době není žádná právní úprava, která by kryptoměny blíže specifikovala a určovala pravidla a postupy zdaňování kryptoměn. 

Z daňového pohledu máme několik možností, jak na kryptoměnu pohlížet:

  1. kryptoměnu těžíme
  2. kryptoměnu nakupujeme za účelem dalšího prodeje
  3. kryptoměnu jsme zdědili

Možností je samozřejmě více, ale my si zde uvedeme tyto nejčastější. Dobré je, se na kryptoměnu podívat z pohledu finančního úřadu. Ten na ni nepohlíží jinak než na určitou věc a dle tohoto pohledu také ke kryptoměnám přistupuje a očekává zdanění.

Jak tedy zdaníme, když kryptoměnu těžíme? Těžba kryptoměn je poměrně populární a obnáší zjednodušeně řešeno proces výroby dalších kryptoměn a uvádění zpět na trh. Tento proces probíhá na speciálních serverech, které vyžadují nadstandartní výkon. Těžař není nucen kryptoměnu vlastnit, stačí, když jí pomocí počítače těží. Okamžik zdanění a tedy příjmu je v momentě, kdy těžař kryptoměnu vytěží a prodá. Okamžikem prodeje.

Tento proces zdanění je podobný jako při nákupu a prodeji kryptoměny.

V případě zdědění kryptoměny se v této situaci na kryptoměnu pohlíží jako na jakýkoliv jiný zděděný majetek tedy, majetek, který získáme v rámci dědictví je od daně osvobozený. Jediné, co je nutné si pohlídat je překročení hranice 5 milionů korun, kdy musíme podat na finanční úřad hlášení o obdržení příjmů převyšující 5 milionů korun, které jsou od daně z příjmu osvobozeny. To samé se nás týká v případě, že kryptoměny dostaneme jako dar. Osvobozené jsou dary v přímé příbuzenské linii, popř. ve vedlejší linii dle §10 odst. 3, písm. c) zákona od dani z příjmů.

Zdaňování kryptoměn je celkem obsáhlé téma, které není možné v jednom článku dopodrobna rozebírat. Má svá pravidla i specifika.

V případě, že by jste se chtěli věnovat těžbě kryptoměny je třeba mít v úvahu, že splňuje podmínky soustavné činnosti. To znamená, že se již nejedná o příležitostnou činnost a je nutné živnostenské oprávnění vč. Veškerých souvisejících registrací na zdravotní pojišťovně, OSSZ i finančním úřadě.

Pozor! I při obchodování na zahraničních burzách kryptoměn, je poplatník povinen danit své příjmy v zemi kde je rezidentem. Proto obchodování s kryptoměny není možné ze zdanění vyloučit.