O jednorázovém příspěvku na dítě a o náležitostech, které je nutné splnit, jsme již psali v předchozím článku.

Dnes se zaměříme na to, jak na takový příspěvek pohlížet z daňového hlediska.

2.9.2022 vydala Finanční správa zprávu k jednorázovému příspěvku na dítě. V současnosti jsou tyto příspěvky již vypláceny a jejich dokládání probíhá „pouze“ čestným prohlášením žadatele. Nárok na tuto dávku si úřady ověří samy.

Jak ale naložit s příspěvkem co se týká daňového přiznání za rok 2022? Již po vyhlášení možnosti žádat na děti do 18ti let o příspěvek se začalo diskutovat, jak se na tento příspěvek bude pohlížet z pohledu daně z příjmů. Finanční správa vydala k tomuto příspěvku zprávu, kde uvedla, že je tento příspěvek určen dítěti. Tudíž pro žadatele není tento příspěvek zdanitelným příjmem.

Žadatelé, kteří tak pobírají slevu na manželku/ manžela se tak nemusejí obávat, že by tento příjem za děti, který může být i v desítkách tisíc spadal do hranice příjmů (68.000,-Kč viz. zákon 586/1992 Sb. zákon o daních z příjmů) a ani není nutné tento příspěvek ve svém daňovém přiznání nebo u zaměstnavatele nijak oznamovat.

Zdroj: Finanční správa https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/zamestnanci-zamestnavatele/informace-stanoviska-sdeleni/2022/informace-pro-platce-dane-ze-zavisle