Dnes se zaměříme na oblast celních prohlášení, které jsou velmi často opomíjeny a občané a poplatníci se tímto dopouštějí přestupků, o kterých možná ani neví.

Nákup vozidel ze zahraničí není ničím výjimečným a přináší své výhody. Osoba, která pořizuje toto vozidlo má vůči ČR určité povinnosti, na které se nevyplácí zapomínat.

Mnoho z nás bere Evropu jako EU a už si neuvědomuje, že jsou i státy v EU, které součástí EU nejsou nebo nemají shodné podmínky. Příkladem je pro nás ne příliš vzdálené Švýcarsko. Při nákupu vozidla ve Švýcarské konfederaci a jeho dovoz do ČR je nutné brát, jako dovoz!! dopravního prostředku nebo zboží tedy nákup mimo státy EU.

Při nákupu takového vozidla je nutné celní správě doložit celní prohlášení a vozidlo nechat prošetřit v rámci celního řízení, na základě kterého Vám bude vyměřeno clo.

Je dobré připomenout, že je vhodné v případě, že nakupujete vozidlo v ČR od osoby, která tato vozidla ze Švýcarka dováží, ohlídat tuto skutečnost a chtít po dovozci doklady od celního prohlášení a o uhrazeném clu. V opačném případě se vystavujete celnímu řízení a případným pokutám za nedodržení uložené povinnosti.

Upozornění a vztahující se legislativu k tomuto problému můžete prostudovat zde na stránkách celní správy České republiky : https://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-olomoucky-kraj/aktuality/Stranky/Dovoz-vozidel-ze-%c5%a0v%c3%bdcarsk%c3%a9-konfederace.aspx