Milostivé léto II začíná 1. září 2022

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo tiskovou zprávu o zahájení MILOSTIVÉHO LÉTA II.. Pro dlužníky je to možnost zbavit se svých dluhů bez nutnosti platit náklady na exekuce a úroky. Milostivé léto je již druhé v pořadí a bude trvat až do 30. listopadu 2022...

Informace pro plátce daně ze závislé činnosti a poplatníky daně z příjmů fyzických osob v souvislosti s jednorázovým příspěvkem na dítě

O jednorázovém příspěvku na dítě a o náležitostech, které je nutné splnit, jsme již psali v předchozím článku. Dnes se zaměříme na to, jak na takový příspěvek pohlížet z daňového hlediska. 2.9.2022 vydala Finanční správa zprávu k jednorázovému příspěvku na dítě....

Jednorázový příspěvek 5.000 Kč na dítě

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo během prázdnin spustit vyplácení příspěvků pro rodiny s dětmi do 18 let. Týká se to všech rodin, které za rok nepřesáhli hrubý příjem 1 milion korun, bez ohledu na to, zda již nějaké dávky rodina pobírá. Dokládání příjmů...

Zvýšilo se životní minimum 

Od 1. července se zvýšilo životní minimum – rozšíří se okruh osob, které dosáhnou na dávky státní sociální podpory Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo rozhodnutí o mimořádném zvýšení životního a existenčního minima. V praxi to znamená, že na základě tohoto...